Tawheed

Posted on by

Tawheed: Grunden til vores eksistens
Hvis du nogensinde har læst en oversættelse af koranen før eller andre bøger der omhandler Islam, så er det yderst sandsynligt, at du har stødt på ordet Tawheed, der typisk oversættes til “Islamisk monoteisme” eller “Enheden af Allah”.

Det er også sandsynligt, at disse sætninger ikke rigtig giver mening for dig og måske heller ikke forklarer dig alvoren og vigtigheden af Tawheed i Islam.

Hvis du nikker ja til det du lige har læst, så læs venligst videre da det lige er noget for dig så.

Tawheed er noget af det vigtigste som bliver nævnt i Koranen og grunden til vores eksistens. Allah (vores skaber, den almægtige) skabte os for en grund; det er at tilbede, adlyde og underkaste os Ham eksklusivt, ingen andre. Allah (Subhana wa Ta’aala) siger i Qur’an:

”Og Jeg (Allah) har ikke skabt jinn (ånderne) og mennesker for andet end at de skal tilbede Mig (ene og alene).” (Dhariyat 51:56)

Derfor blev du ikke født til at feste, spille fodbold, arbejde fra 8-16, indspille et album eller gøre hvad du har lyst til. Du blev født ind i denne verden og i betragtning af livets gave med henblik på at adlyde Allah – ingen anden – på alle områder af dit liv. Og ingen person kan adlyde Allah alene, medmindre de først og fremmest afviser alle afguder som folk følger, tilbeder og adlyder ved siden af Ham.

For at gøre tingene en lille smule mere kompliceret, så betragter Islam en person eller ting der bliver tilbedt ved siden af Allah som “taghut”. Afvisning af taghut er det vigtigste aspekt af Tawheed da du ikke kan tilbede Allah eksklusivt, medmindre du først afviser det usande og alt hvad der bliver tilbedt i stedet for Ham (dvs. taghut).

Mange mennesker tilbeder mange forskellige ting. Muslimer tilbeder Allah alene, mens kristne tilbeder Jesus (eller tror, at han er søn af Gud). Nogle mennesker tilbeder satan, amuletter, klipper, idoler eller sten, andre tilbeder solen og månen. Nogle mennesker tilbeder deres egne lyster, berømtheder og berømmelse: andre tilbeder dem i autoritet ved at adlyde dem i alt. Enhver tilbeder noget, om de så kan lide det eller ej.

Men sandheden er, at ingen af disse falske guder er værdig til at blive tilbedt, undtagen Allah alene. De kan ikke høre dine bønner, forhindre skade i at nå dig eller gavne dig på nogen måder. Og de har ingen ret til at fortælle dig hvad der er godt (lovligt) eller dårligt (ulovligt). Det er kun vores skaber, Allah der er værdig til vores lydighed, samt dem, som Han fortæller os at adlyde – som Hans Budbringere og dem, der regerer med Hans love – Da Han er Skaberen af himlene og jorden, og alt der imellem dem.

De fleste sygdomme og problemer i samfundet i dag er opstået på grund af det faktum, at folk er begyndt at tilbede mennesker i stedet for Gud, ved at tage dem som lovgivere foruden Ham. De tror at vi mennesker er blevet så kloge at vi selv kan formulere de bedste love og regler.
Tilbedelse er ikke kun at bøje sig eller knæle for noget; Det kan også være i form af at adlyde og følge.
Men virkeligheden er, at ingen mand eller kvinde, konge eller dronning, præsident eller dommer, er værdig til vores lydighed hvis de går imod vores skabers, Allahs love.

Hvem kender os bedre end vores skaber? Ved han ikke hvad der er bedst for os?
Har han ikke den ultimative visdom og evne til at formulere de mest perfekte love for os som giver os den største sikkerhed og retfærdighed i samfundet?

Vi bør afvise og fornægte enhver person eller ting der er tilbedt udover Allah og kun adlyde og underkaste os Ham alene.
Dette er meningen af Tawheed.

 

Betydningen og vigtigheden af Tawheed nævnes flere steder i Koranen. F.eks. i Surah Al Ikhlaas (oprigtigheden) (oversættelse af betydningen):

Sig (Oh Muhammad): ”Han er Allah den eneste. Allah, den Alt Opretholdende. Han avler ikke, ej heller er Han blevet født. Og intet er Hans lige.” (112:1-4)

Denne Surah belyser Allahs overlegenhed og suverænitet og understreger den forståelse, menneskeheden skal have i forhold til Allah (swt).
Muslimer skal opretholde troen på Allahs enhed hele livet igennem, da dette er vejen til succes og paradis. Hvis individet fejler i dette, er konsekvenserne svære og i sidste ende vil helvede være dets endelige opholdssted. Allah (swt) advarer os (oversættelse af betydningen):

“Sandelig, Allah (swt) tilgiver ikke, at partnere tilskrives Ham i tilbedelse, men Han (swt) tilgiver foruden det (alt andet) hvem Han (swt) vil, og hvem end der sætter partnere ved siden af Allah (swt) i tilbedelse, han har sandelig fundet på en vældig synd.” [4:48]

Mange muslimer er desværre uvidne i dag og har forvrænget og nedværdiget forståelsen og betydningen af Tawheeds principper. Disse uvidne mennesker tildeler ikke Tawheed den betydelighed og status, som de burde gøre, idet de mener, at det er tilstrækkeligt blot at tro på eller bare sige, at de tror på én Gud – Allah (swt). Men dette er ikke den korrekte forståelse af og implementering af Tawheeds principper, da en sådan forståelse ingen effekt har på livets anliggender.

Utallige nationer fra fortiden lavede præcis samme fejl, idet de også sagde, at de troede på én Gud – Allah, men denne tro havde ingen former for indflydelse på deres daglige handlinger og gerninger. Selv i profeten Muhammads (saws) tid troede Quraish (de vantro) på den ene Gud – Allah (swt), men det påvirkede ikke deres liv og handlinger. Snarere blev Allah (swt) ignoreret i deres tilbedelseshandlinger og praksis, hvor idoler og afguder i stedet blev ophøjet og æret. Allah nævner i Koranen (oversættelse af betydningen):

”Og hvis du spørger dem, hvem der har skabt dem, vil de sandelig sige: ”Allah”. Hvordan er de så vendt bort (fra tilbedelsen af Allah, som skabte dem)?” [43:87]

Det er vigtigt, at muslimer ikke begår de samme fejl, som dem fra de tidligere nationer lavede ved at se bort fra Allahs (swt) enhed i deres daglige liv. Snarere skal de anerkende og forstå, at Tawheed kræver mere end blot at tro på én Gud – Allah (swt). Alle aspekter af livet – overbevisninger, udsagn og handlinger skal manifestere og afspejle Allahs (swt) enhed. Dette er den rigtige form for Tawheed, som profeten Muhammad (saws) etablerede og opfordrede og beordrede sin nation (muslimerne) til at implementere og opretholde til fulde. Holder vi ikke fast på denne form for Tawheed, så vil vi falde i samme fælde, som Quraish gjorde ved at separere Allah (swt) fra vores liv og fortrække at tilbede, følge og adlyde andre ved siden af Allah (swt).

Troen på Allahs (swt) enhed skal ikke blot forblive i hjertet, men også være tydelig i vores udsagn, handlinger, praksis og tilbedelse til alle tider. I forlængelse af dette bør vi stræbe efter at etablere Tawheed i vores samfund, ligesom profeten Muhammad (saws) gjorde i form af en Islamisk stat.

Allah (swt) siger i Qur’anen (oversættelse af betydningen):
”Dig alene tilbeder vi og Dig alene spørger vi om hjælp. Led os ad den rette lige vej. Vejen der følges af dem, Du er tilfreds med, ikke den vej, der følges af dem, der har fremkaldt Din vrede eller dem, der er vildfarne.”(1:5-7)