Sunnah

Posted on by

Cover Sahih BukhariAllah har sendt Sit sendebud Muhammad, må Allahs velsignelser og fred være med ham, med den sande retledning og den sande religion, som en nåde til menneskeheden.
Et eksempel for de, som handler godt, og som Allahs argument mod menneskeheden.

Igennem Muhammad og det, som blev åbenbaret til ham, nemlig Qur ́anen og Profetens udtalelser, viste Allah menneskeheden alle midler til at reformere sig selv og bringe deres religiøse og verdslige sager i orden igennem fast overbevisning, god opførsel, fremragende moral og prisværdige manerer.

Profeten, må Allahs velsignelser og fred være med ham, ”efterlod sine følgere på en klar og ret vej, som kun de, der er dømt til fiasko vil fravige.” (Ibn Maajah & Ahmad)

Hans Følgere (Sahabah), deres følgere og de, som trofast fulgte dem, er de bedste af menneskeheden.
De etablerede hans lov, holdt fast ved hans måde (Sunnah) som en tro, en praksis, en moral og en væremåde. Derfor ”anses de for at være den sejrende gruppe, på den rette vej, uden at blive gjort fortræd indtil Allah beordrer det” (Bukhari & Muslim).