“Kære politikere.. Ser I, for mig betyder dette niqab-forbud ikke kun at jeg ved tvang får fjernet et stykke stof fra mit ansigt. Det betyder, at I tvinger mig til at fjerne en del af mit identitet…”
________________

Jeg begyndte min spirituelle rejse med Islam for 4 år siden, fordi jeg fandt ud af at det gav mig en indre ro at bede til Gud. I takt med at min kærlighed til Islam voksede, ønskede jeg også at tilbede og tilfredsstille Gud igennem mine handlinger.

Jeg valgte derfor at gå med niqab for omtrent 3 år siden, og det er uden tvivl en af de bedste beslutninger jeg har taget i mit liv.

Jeg kommer fra en traditionel kulturel familie, hvor niqab under ingen omstændigheder er noget man går med. Mine forældre satte mig i et dilemma, hvor jeg skulle vælge min niqab eller dem.

Jeg elsker min niqab, og jeg vil til enhver tid kæmpe for min ret til at gå med niqab, derfor valgte jeg min niqab, og mit forhold til min familie har været splittet siden da.

Hvis du ikke allerede har regnet det ud, så ja, ingen mænd har tvunget mig til at gå klædt med niqab, det er et valg jeg 100% selv har truffet, og hvor jeg endda har været nødt til at ofre familie og venner.

Kære politikere.. Ser i, for mig betyder dette forbud ikke kun at jeg ved tvang får fjernet et stykke stof fra mit ansigt. Det betyder, at i tvinger mig til at fjerne en del af mit identitet, som jeg har kæmpet for..

Jeg er en 20-årig engageret og glad studerende. Med alt respekt for janteloven – jeg elsker at sidde på skolebænken, jeg har altid fået høje karakterer, jeg passer flittigt mit studiejob, og jeg kommer ret godt ud af det med både mine skolekammerater, lærere og kollegaer. Jeg har aldrig oplevet at skulle være til gene for nogen som helst.

For mig vil dette forbud betyde, at jeg skal tage min uddannelse over e-learning, og at jeg for det meste vil være hjemmegående, og ikke kunne aktivt bidrage til samfundet. Politikere har ingen ret til at klage over muslimer der ikke bidrager til samfundet, da det er dem der har begrænset mig ved at frarøve mig mine basale rettigheder.

Martin Luther King drømte om et frit og mangfoldigt USA, hvor sorte og hvide kan færdes sammen. Jeg drømmer om et frit og mangfoldigt Danmark, hvor alle på tværs af nationalitet, køn, race, religiøse og politiske holdninger kan færdes og interagere med hinanden på en fredelig måde.

Jeg opfordrer alle politikere, der ønsker at forbyde niqab om at komme med et enkelt logisk argument for, hvorfor sådan en lov er relevant.

Kære Danmark, dette er et opråb til jer alle. Jeg håber I alle vil vise solidaritet, da denne lov skader mere end den gavner. Jeg tror på brobygning og dialog i stedet for regler og love. Regler og love, som laver kløfter frem for at bygge broer. Regler og love, som indskrænker mine helt basiske rettigheder; at gå klædt som jeg vil.

#Niqab #NiqabForbud

Den 10. Muharram(‘Ash?rra ) falder lørdag d. 30. september 2017 in sha Allah, som er en dag, hvor det er anbefalet, at man faster.

Profeten (må Allahs velsignelser og fred være over ham) har sagt: “Fasten på ’Ash?rra har store fordele. Det er mit håb, at Allah vil acceptere det som en soning for det foregående år.”
[Muslim]

De muslimske lærde har delt ‘Ash?rra op i tre niveauer:
1) Man kan vælge at faste tre dage i træk ( dvs. d. 9., 10. og 11. dag af Muharram), da profeten (må Allahs velsignelser og fred være over ham) har sagt: ”Fast på ‘’Ash?rra-dagen, men skil jer ud fra jøderne, og fast en dag forinden og en dag efter den.”
[Ahmad]

2) Man kan faster den 9. Og den 10. Dag af muharram. Ibn ’Abbas berettede, at profeten (må Allahs velsignelser og fred være over ham) sagde:”Hvis jeg lever til næste år, da skal jeg faste den 9. dag (såvel som den 10.dag)”
[Ahmad]

3) Man kan vælge at faste (kun) den. 10 dag af Muharram.
De tre dage falder på følgende dage:
9 Muharram (Taasu’a) = fredag d. 29 september 2017
10 Muharram (‘Ash?rra ) = lørdag d.30. september2017
11 Muharram = søndag d. 1. oktober 2017

Må Allah acceptere fra os alle.
Ameen.


#11september #islamiskhistorie

Lige siden etableringen af den osmanniske stat i 1300-tallet og frem til år 1683 har osmanerne været sejrrige og ekspanderet deres territorium til central Europa. Slaget ved Vienna 11 september 1683 tabte osmanerne, efter de store magter i Europa formede “Den hellige alliance” som havde til formål at drive muslimerne ud af Europa. Siden da var de i tilbagetrækning indtil besættelsen af Istanbul i 1922.

Ca 300 år nærmest ubesejret i alle slag
Ca 300 år besejret i nærmest alle slag

Allaah giver sandelig sejr til dem Han vil.