Islams 5 søjler

Posted on by

Islam er ikke bare tro men også handling, fordi tro af natur er meget følsom og hurtigt mister sit liv og sin motiverende kraft, når den ikke praktiseres eller bruges.

Islam hviler på fem søjler:


1. Shahada: at bevidne, at ingen og intet ud over Allah er værdig til tilbedelse, og at Muhammad er Hans sidste sendebud til alle mennesker indtil dommens dag. Muhammads profetskab forpligter alle Muslimer til at tage hans eksemplariske liv som forbillede.


2. Salah: fem bønner, der udføres dagligt som en pligt overfor Allah. De styrker og opliver troen på Allah og inspirerer mennesket til en højere moral. De renser hjertet og forebygger fristelsen til at begå uret og ondskab. Bønnerne er:

1. Den tidlige morgenbøn – (Fajr)

2. Middagsbønnen – (Dhuhr)

3. Eftermiddagsbønnen – (‘Asr)

4. Solnedgangsbønnen – (Maghrib)

5. Aftensbønnen – (‘Isha)


3. Zakah: den bogstavelige betydning af ordet er “renselse”. Teknisk set betegner dette ord den årlige andel af ens formue, som en Muslim skal give til nogle kategorier af trængende, defineret i Koranen. Zakah har en humanitær og social-politisk værdi, men zakahs åndelige betydning er meget dybere og mere levende.


4. Sawm: Muslimernes faste fra mad, drikke og seksuelt samvær fra daggry til solnedgang, specifikt i måneden Ramadan, men også frivilligt på andre tidspunkter af året. Fasten styrker primært ens forhold til Allãh, men udvikler også bl.a. social samvittighed, tålmodighed, uselviskhed og viljestyrke.


5. Hajj: pilgrimsrejsen til Mekka, som skal udføres minimum én gang i livet hvis man kan overkomme det finansielt og fysisk. Det er den største religiøse sammenkomst i verden, hvor mellem tre til fem millioner Muslimer mødes for at tilbede deres skaber og lære hinanden at kende på tværs af nationale og kulturelle skel. En demonstration af Islams almengyldighed og Muslimernes broderskab og lighed.