Imans 6 søjler

Posted on by

Iman (troen) består af seks punkter:

1. Troen på én Gud, Allah, Den Højeste, Evige, Almægtige og Nådefulde Skaber og Forsørger.

2. Troen på Allahs engle. De er rent åndelige væsner, skabt af lys, hvis natur hverken kræver føde, drikke eller søvn. De laver intet andet end at tilbede Allah i alle deres handlinger. De er ærede tjenere, anvist bestemte funktioner, de taler ikke før Allah, og de handler kun på Hans befaling.

3. Troen på alle Allahs skrifter og åbenbaringer. Disse var lyset, som sendebudene modtog for at vise deres respektive samfund vejen til Allah. I Koranen nævnes Abrahams, Moses, Davids og Jesu bøger. Men længe før Muhammad fik åbenbaret Koranen, var disse bøger og åbenbaringer gået tabt eller delvist blevet forfalsket. Den eneste autentiske og komplette af Allahs bøger som eksisterer i dag, er Koranen.

4. Troen på alle Allahs sendebude, uden forskelsbehandling: De blev udpeget af Allah for at undervise mennesker og aflevere Hans Guddommelige Budskab uden hverken at lægge til eller trække fra. Koranen nævner femogtyve af dem ved navn.
Muhammad står som den sidste og endelige budbringer og kaldes derfor også ’Profeternes Segl’.

5. Troen på dommens dag. Denne verden vil en dag nå sin afslutning, og de døde vil opstå til deres endelige og retfærdige forhør. Muslimer med gode optegnelser vil blive belønnet i Paradisets Have. Muslimer med dårlige optegnelser vil blive straffet i Helvede, indtil de bliver lukket ud med Allahs nåde. Men mennesker, som bevidst har benægtet deres skaber og den profet der blev sendt til dem, vil forblive i Helvede i tidløs evighed.

6. Troen på skæbnen, som Allah har udmålt og ordineret for alle skabninger i overensstemmelse med Sin Forudviden og bedømt som passende efter Sin Visdom. Dette omfatter troen på Allahs tidløse Viden og Hans Magt til at gennemføre Sine planer, og at intet sker imod Hans Vilje. Hans Vilje og Magt er altid aktive og styrer Hans skaberværk. Han er Vis og Nådefuld, og alle Hans handlinger har en betydningsfuld hensigt. Når dette er befæstet i et menneskes sind og hjerte, vil det være trygt i denne verden.