AH 1439

Muharram
Safar
Rabia Awal    28
Rabia Thani
Jumaada Awal
Jumaada Thani
Rajab
Sha'ban
Ramadan
Shawwal
Dhul-Qi'dah
Dhul-Hijjah