Arabisk

Posted on by

Der er ikke tvivl om, at det arabiske sprog er vigtigt at lære for en muslim. Det er en stor dyd at lære det især fordi det arabiske sprog er det, som Allah har valgt at sende Koranen, det sidste budskab, til menneskeheden med. Allah siger:

”I denne Koran har Vi givet menneskene alle slags lignelser. Måske lader de sig påminde! En arabisk Koran, hvori der ikke er nogen skævhed. Måske er de gudfrygtige.” [al-Zumar 39:27-28]

Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah skriver: ”Det arabiske sprog er et af Islam og muslimernes store karakteristika.” [Iqtida al-Sirat al-Mustaqim 519/1] Det arabiske sprog er også nøglen til at tilegne sig en større islamisk viden især for at forstå koranen og profetens sunnah. Det er et led som er signifikant i beskyttelsen af ens deen – især koranen og andet islamisk viden.

Det er stærkt opfordret for hvem, der har mulighed for det, at lære arabisk med henblik på at forstå den islamiske deen i sin helhed og fuldkomment korrekt.