Koranen

Posted on by

holy-quran-51

Koranen indeholder retledning for hele menneskeden og eksisterer i dag i præcist samme form, som den gjorde dengang den blev åbenbaret for 1400 år siden. Koranen er:

”En retledning for menneskeheden, med klare beviser på retledningen og sondringen mellem sandt og falskt.”

(Koranen 2:185)

Retledningen i Koranen gør os i stand til at leve vores live på en måde Gud elsker og er tilfreds med.
Som skaber, kender Gud os allerbedst, og Han er derfor den bedste til at vise os hvordan vi skal fungere optimalt.

Ligesom Profeterne Moses, Jesus og David (fred være med dem) fik bøger med åbenbaring (det gamle og nye testamente og salmerne; som alle Muslimer anerkender) fik Profeten Muhammad (fred være med ham) også åbenbaring. Budskabet bragt til Profeten Muhammad (fred være med ham) blev åbenbaret gennem en længere varende periode og er samlet kendt som Koranen.

Forestil dig at du lige har købt dig en ny iPhone, ville du så gå hen læse i en Nokia manual for at finde ud af den? Logisk set – nej! Rationelt er det meget simpelt; Firmaet der producerede telefonen kender produktet ud og ind og de er bedst egnet til at skrive en manual for deres brugere.

Det samme er sandt for os. Gud skabte os, og kender os derfor bedre end vi tror vi kender os selv. Koranen er derfor en håndbog, fra Skaberen til det skabte.

Vi ved med sikkerhed at det, der er åbenbaret i Allahs Bog og Profetens overleveringer er sandheden. De indeholder ingen modsigelser:

”Vil de da ikke tænke over Qur’anen? Og hvis den havde været fra nogen anden end Allah, så havde de visselig fundet mangen modsigelse i den.”
(Koranen 4:82)